• Karo Pharma är ett Health Care-företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården.