Återköp av aktier

Enligt pressmeddelande den 16 juli, 2018, har styrelsen i Karo Pharma AB beslutat om återköp av egna aktier. Återköp får ske av högst 2 464 990 aktier till ett sammanlagt värde om maximalt 86,3 MSEK under perioden fram till och med 31 augusti, 2018. Nedan redovisas återköpen.

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier)  Viktat genomsnittspris per dag (SEK) Totalt

transaktionsvärde per dag (SEK)

18 juni 2018 107 200 29,640365 3 177 447
19 juni 2018 89 250 29,363100 2 620 657
20 juni 2018 86 839 29,366600 2 550 166
21 juni 2018 100 000 29,360800 2 936 080
25 juni 2018 104 906 29,278900 3 125 045
26 juni 2018 100 000 29,206900 2 920 690
27 juni 2018 78 000 29,595300 2 308 433
28 juni 2018 98 332 29,657800 2 916 311
29 juni 2018 79 578 29,621200 2 357 196
2 juli 2018 76 415 29,625600 2 263 840
3 juli 2018 65 862 29,671200 1 954 205
4 juli 2018 73 522 29,641600 2 179 310
5 juli 2018 80 000 29,644500 2 371 560
6 juli 2018 69 425 29,819400 2 070 212
9 juli 2018 65 500 31,384700 2 055 698
 10 juli 2018 80 000 32,030000 2 562 400
 11 juli 2018 81 562 31,871700 2 599 520
 12 juli 2018 80 000 32,115600 2 569 248
 13 juli 2018 80 000 32,093300 2 567 464

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen finns tillgängligt i nedan dokument.

Tillhörande dokument

Dokument