Vision och mål

Vision
Att bli det ledande Health Care-företaget i Norden.

 

Målsättning
Uppnå ökat aktieägarvärde genom organisk tillväxt och förvärv.