Anders Lönner ökar sitt ägande i Karo Pharma

Styrelseordförande Anders Lönner har under den 1 och 2 mars ökat sitt innehav i Karo Pharma AB (publ) från 9 066 345 aktier till 10 666 345 aktier.

OM KARO PHARMA
Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 mars 2017, klockan 20:00. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com

Tillhörande dokument

Pressmeddelande (PDF)