Ändring av antalet aktier och röster i Karo Pharma AB

STOCKHOLM den 28 februari 2017 – Karo Pharma AB meddelade idag att det totala antalet aktier i bolaget per den 28 februari 2017 uppgår till 82 166 391 aktier, motsvarande lika många röster. Ökningen av antalet aktier och röster är föranledd av den nyligen avslutade företrädesemissionen på sammanlagt 18 259 198 aktier. Företrädesemissionen offentliggjordes den 15 december 2016.

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Palm, CFO, mobil 070-540 40 14 eller e-mail henrik.palm@karopharma.se

Om Karo Pharma 
Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Aktien är noterat på Nasdaq Stockholmbörsens lista för medelstora företag (Mid Cap).

Informationen är sådan som Karo Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2017, klockan 15:00.  

Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com

Tillhörande dokument

Pressmeddelande (PDF)