ÅTERKÖP AV AKTIER I KARO PHARMA UNDER VECKA 27 2018

Under perioden 2 juli 2018 – 6 juli 2018 har aktier i Karo Pharma återköpts enligt nedan.

Datum Aggregerad daglig
volym (antal aktier)
Viktat genomsnitts-
pris per dag (SEK)
Totalt transaktionsvärde
per dag (SEK)
2 juli 2018 76 415 29.625600 2 263 840
3 juli 2018 65 862 29.671200 1 954 205
4 juli 2018 73 522 29.641600 2 179 310
5 juli 2018 80 000 29.644500 2 371 560
6 juli 2018 69 425 29.819499 2 070 212

 

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Swedbank i samarbete med Kepler Cheuvreux SA för Karo Pharmas räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Karo Pharmas innehav av egna aktier per den 6 juli 2018 till 1 209 329 aktier. Det totala antalet aktier i Karo Pharma uppgår till 164 332 782 aktier.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen finns tillgängligt på www.karopharma.se. Sedan den 18 juni 2018 och till och med den 6 juli 2018 har sammanlagt 1 209 329 aktier i Karo Pharma återköpts inom ramen för programmet. Sammanlagt får återköp ske av högst 2 464 990 aktier. För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet, se följande länk till Nasdaq Stockholms webbplats: http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate- (http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares) actions/stockholm/repurchases-of-own-shares (http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares).

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Peter Blom, VD, 070-655 56 98 eller peter.blom@karopharma.se

OM KARO PHARMA

Karo Pharma är ett ”Specialty Pharma” företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli 2018, klockan 08.00. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com.

Tillhörande dokument

Pressmeddelande (PDF)