Revisorer

Revisorer väljs av bolagsstämman för en mandatperiod om ett år. Revisorerna granskar bolagets räkenskaper och förvaltning på uppdrag av bolagsstämman.

PricewaterhouseCoopers AB valdes till revisor vid årsstämman i maj 2017 för tiden intill slutet av årsstämman 2018. Huvudansvarig revisor är sedan april 2015 är auktoriserade revisorn Mikael Winkvist.