Styrelse

Anders Lönner (1945)

Executive Chairman of the Board, invald 2014
Utbildning: Fil. Pol. Mag.
Huvudsaklig erfarenhet: VD och koncernchef för Meda AB, styrelseledamot i Valeant Pharmaceuticals International Inc., VD för Astra Läkemedel med ansvar för bland annat Astras nordiska dotterbolag, VD för Karo Bio AB samt Ordförande i Läkemedelsföreningen (LIF).
Andra uppdrag: Rådgivare EQT
Övrigt: Har 2014 utsetts till medicine hedersdoktor vid Karolinska Institutet
Antal aktier: 18 642 140

 

Marianne Hamilton (1947)

Invald 2017
Utbildning: Fil.kand.
Huvudsaklig erfarenhet: Personaldirektör och SVP i Atlas Copco AB. Styrelseledamot i Meda AB, Connecta AB och Alecta
Andra uppdrag: Styrelseledamot i KeyBroker och Lundsbergs Internatskola. Medlem i Ersättningsakademin och Advisory Board för Stockholm Business School.
Antal aktier: 49 999

 

Thomas Hedner (1949)

Invald 2014
Utbildning: Läkare (MD och PhD) och ekonom (MBA)
Huvudsaklig erfarenhet: Professor i klinisk farmakologi vid medicinska fakulteten vid Göteborgs Universitet vid Enheten för innovation och entreprenörskap. Grundat flera biomedicinska start-ups såsom Blood Pressure AB, DuoCort AB och Laccure AB
Andra uppdrag: Styrelseordförande i Medical Manual Europé AB.
Antal aktier: 321 505

 

Per-Anders Johansson (1954)

Invald 2012
Utbildning: Ingenjör
Huvudsaklig erfarenhet: Per-Anders Johansson är aktiv som investerare genom CIMON Enterprise och har lång erfarenhet från teknik- och utvecklingsbolag. CIMON Enterprise har investerat i och utvecklat ett flertal framgångsrika bolag. Johansson har dessutom en lång industriell erfarenhet från Karlshamnsgruppen, Nordico och Ellos där han innehaft ledande positioner.
Andra uppdrag: Majoritetsägare, styrelseordförande och VD i CIMON AB. Styrelseordförande i Sparbanken i Karlshamn och styrelseledamot TC TECH Sweden AB.
Antal aktier: 4 283 329

 

Håkan Åström (1947)

Invald 2017
Utbildning:
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm
Huvudsaklig erfarenhet: Koncernchef för Kabi Pharmacia AB. VD i Astra Pharmaceuticals Ltd., VD Pharmacia AB, styrelseordförande i bl a SOBI (Biovitrum) och Ferrosan A/S. Styrelseledamot och vice ordförande i Karolinska Institutet.
Andra uppdrag: Styrelseordförande i PledPharma AB, Affibody AB och styrelseledamot i Rhenman & Partners Asset Management AB och MedUniverse AB.
Övrigt: Hedersdoktor i Medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.
Antal aktier: 568 218