Extra bolagsstämma 8 december 2017

Extra bolagsstämma i Karo Pharma Aktiebolag, org.nr 556309-3359, äger rum den 8 december 2017, kl. 15.00, på bolagets huvudkontor, Nybrokajen 7, Stockholm.