Förtydligande med anledning av handelsstopp

Avseende finansieringen av budet på det norska läkemedelsföretaget Weifa ASA som kommunicerats i tidigare press release får vi göra följande förtydligande:

Swedbank kommer att ställa upp med lån och en bryggfinansiering fram till dess att företaget har genomfört en företrädesemission för återbetalning av bryggfinansieringen, vilket förutskickats i pressreleasen.

Under den webcast som genomfördes med start klockan 11.00 nämndes från företaget som ett exempel att det kan bli en relation mellan lån och företrädesemission på 50%. Såsom anges i pressreleasen är emellertid fördelningen ännu inte beslutad. Beslut och villkor för emissionen kommer därför bli föremål för ytterligare överväganden av styrelsen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Peter Blom, CEO, 070-655 56 98 eller peter.blom@karopharma.se

 

OM KARO pharma

Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.

Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2017 kl 15:10

Tillhörande dokument

Pressmeddelande (PDF)