Information om försäljning av Oasmiaaktier

Den 2 februari 2017 tog styrelsen beslut att sälja de Oasmiaaktier som utgjorde en ”down payment” för projektet KB 9520. Anders Lönner deltog inte i beslutet eftersom han var insider i Oasmia. Finns dokumenterat i styrelseprotokoll nr 327.
Enligt avtal mellan Karo Pharma och Oasmia från oktober 2016 finns inget som hindrar Karo Pharma att sälja aktierna när man så önskar.
Aktierna är sålda och styrelsen kommer att föreslå årsstämman den 11 maj att värdet av aktierna utdelas till aktieägarna. Information om utdelningen kommer att meddelas i kallelsen till årsstämman.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Palm, CFO
Mobil 070-540 40 14
E-mail henrik.palm@karopharma.se 

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 3 mars 2017, klockan 10.00 CET.

Om Karo Pharma AB
(Nasdaq Stockholm: KARO) Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Aktien är noterat på Nasdaq Stockholmbörsens lista för medelstora företag (Mid Cap).

Tillhörande dokument

Pressmeddelande (PDF)