Investerare

Karo Pharmas ledstjärna är att uppnå positiv utveckling av aktieägarvärde. Genom att ha en öppen dialog med nuvarande och potentiella aktieägare strävar bolaget efter att ge omvärlden en god inblick i och förståelse för verksamheten. I varje delårsrapport beskrivs aktuell status för samtliga projekt i utvecklingsportföljen och verksamheten i övrigt.

18:01 - 18 Jan 2019

0.40%, 37.9SEK, Vol: 372476