Finansiella rapporter

KARO PHARMA TREDUBBLAR OMSÄTTNING OCH VINST UNDER ANDRA KVARTALET

19 juli, 2018

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2018   PERIODEN OCH ANDRA KVARTALET · Nettoomsättningen uppgick till 756,5 (281,8) MSEK, varav andra kvartalet 489,4 (142,5) MSEK. Detta motsvarar en ökning med 168,5 %, varav andra kvartalet 243,5 % Tillväxten drevs i huvudsak av förvärv. · Den organiska tillväxten blev + 7,7 % för perioden varav andra kvartalet +4,3%....

Läs mer

KARO PHARMA DUBBLAR OMSÄTTNING OCH VINST UNDER FÖRSTA KVARTALET

26 april, 2018

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2018 · Nettoomsättningen uppgick till 267,1 (139,3) MSEK vilket motsvarar en ökning med 91,7%. Tillväxten drevs i huvudsak av förvärv. · Den organiska tillväxten blev + 10,7%. Därav läkemedel +18,8% och övriga produkter +4% · Bruttomarginalen uppgick till 56,8% (53,7%)för perioden. · EBITDA uppgick till 88,7 (43,7) MSEK vilket motsvarar en...

Läs mer

Karo Pharmas Årsredovisning 2017

12 april, 2018

Karo Pharmas årsredovisning för 2017 har publicerats och finns tillgänglig på bolagets webbplats www.karopharma.se. För ytterligare information, vänligen kontakta: Peter Blom, CEO, mobil 070-655 56 98 eller e-mail peter.blom@karopharma.se

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2017

22 februari, 2018

HELÅRET OCH FJÄRDE KVARTALET · Nettoomsättningen uppgick till 657,6 (347,3) MSEK, varav fjärde kvartalet 238,7 (96,5) MSEK. Detta motsvarar en ök-ning med 89%, varav fjärde kvartalet 147%.  · Justerad EBITDA uppgick till 169,3 (51,7) MSEK, varav fjärde kvartalet 41,8 (28,9) MSEK vilket motsvarar en marginal på 25,7% (14,9%) för 2017 och 17,5% (29,9%) för fjärde...

Läs mer