Kalendarium

ÅRSREDOVISNING 2017, april 2018

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2018, 26 april 2018

ÅRSSTÄMMA 2018, 3 maj 2018

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2018, 19 juli 2018

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2018, 1 november 2018

BOKSLUTSRAPPORT 2018, 14 februari 2019