Offentligt uppköpserbjudande

Information avseende EQT VIII:s offentliga uppköpserbjudande

EQT VIII offentliggjorde den 29 oktober 2018 ett publikt bud till aktieägarna i Karo Pharma. EQT VIII erbjuder 36,90 SEK kontant per Karo Pharma aktie.