Karo Pharma ingår samarbetsavtal för cancerprojekt

Oasmia förvärvar projektet och förstärker sin projektportfölj inom cancerområdet som är bolagets fokus. Oasmia betalar en ”down-payment” i form av 3 080 000 nyemitterade aktier motsvarande ett värde av 25 MSEK. Karo Pharmas styrelse har beslutat att dela ut dessa aktier till bolagets aktieägare. Karo Pharma erhåller vidare 20% av Oasmias alla framtida intäkter som kan komma att genereras från projektet. Oasmia bedriver det fortsatta utvecklingsarbetet och svarar för projektets kostnader.
”En mycket bra industriell lösning där företagen kan koncentrera sig på respektive område. Oasmia som har flera cancerprojekt i både tidig och sen fas stärker sin redan unika forskningsportfölj. KaroPharma bygger vidare sin Speciality Pharma profil. Samarbetet genom en sund uppdelning av fokus blir riktigt bra och jag engagerar mig personligen i att det ska bli en lyckad affär för båda företagen.” säger Anders Lönner, styrelseordförande i Karo Pharma.
”Detta är ett mycket spännande förvärv för Oasmia då projektet kommer att komplettera bolagets nuvarande produktportfölj med nya innovativa kandidater inom vårt fokusområde. En förutsättning för affären från vår sida har varit att få del av Anders Lönners helt unika track record att utveckla företag och affärserfarenhet internationellt. Då vi närmar oss flera nyregistreringar av nya läkemedel kommer hans stöd vara mycket värdefullt. Anders Lönner föreslås därför ingå i bolagets styrelse och kommer att föreslås bli styrelseordförande vid en extra bolagsstämma.” säger Julian Aleksov huvudägare i Oasmia Pharmaceutical.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Palm, CFO
Mobil 070-540 40 14
E-mail henrik.palm@karopharma.se
 
Om Karo Pharma AB
(NASDAQ Stockholm: KARO) Karo Pharma är ett Health Care-företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek, dagligvaruhandeln och direkt till sjukvården. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.
 
Om Oasmia Pharmaceutical AB
(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ New York.
 
Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober 2016, klockan 07:00. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com

Tillhörande dokument

Pressmeddelande (PDF)