Karo Pharma-Pfizer samarbetet når en andra milestone

Karo Pharma har erhållit en milestone för RORgamma projektet på 2 miljoner USD från Pfizer.
”Det är den andra milestonebetalningen för RORgamma. Mycket goda nyheter för projektet” säger Anders Lönner, styrelsens ordförande.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Palm, CFO
Mobil 070-540 40 14
E-mail henrik.palm@karopharma.se
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Karo Pharma AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2017, klockan 15.00 CET

Tillhörande dokument

Pressmeddelande (PDF)