KARO PHARMA STÄRKER PIPELINE OCH ORGANISATION

Kolestemin
Karo Pharma har förvärvat bolaget Medireduce AB med en produkt ”Kolestemin”, som innehåller en unik patenterad kombination av växtsteroler.
Produkten har kliniskt dokumenterad effekt att sänka kolesterol i blodet. Kolestemin kommer att lanseras under hösten 2017 i Sverige. Produkten har internationell potential.

Venture Life
Med engelska Venture Life har ett långsiktigt avtal för Norden tecknats av produkter mot dålig andedräkt under varumärket Ultra Dex.
Karo Pharma äger varumärket och produkten har stor potential i Norden.

Plantur
I samarbetet med Dr Wolff lanseras produkten Plantur, som är ett preparat som skyddar hårrötterna och stärker hårtillväxten för kvinnor i övergångsålder.
Lanseras under hösten 2017.

Nyanställda
Carl Lindgren är anställd som Vice VD för Business Development.
Kommer närmast från en roll som Vice President på läkemedelsbolaget H. Lundbeck A/S. Har en lång erfarenhet av läkemedelsindustrin med sina 10 år inom Astra koncernen i olika befattningar.
Elisabeth Ringmar grundare och VD på Medireduce AB kommer driva våra nya projekt fram till lansering. Hon har en bred erfarenhet att bygga och utveckla varumärken, har en bakgrund från Carlsberg och varumärkeskonsult på Clear.
Camilla Lönn är anställd som Business Controller, har tidigare arbetat som CFO på Boomerang, Business Controller Svenssons i Lammhult och Mobiloperatören 3.

”Rekryteringarna är ett led i att stärka kompetensen för att möta Karo Pharma’s fortsatta satsning på att expandera verksamheten såväl organiskt som genom förvärv.
Vi stärker också vår ledande roll inom OTC-området och apoteksvaror. Karo Pharma har den snabbaste ökningen inom detta område på svenska apoteksmarknaden”, säger Anders Lönner, arbetande styrelseordförande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Peter Blom, mobil 070-6555698 eller e-mail peter.blom@karopharma.se

Om Karo Pharma
Karo Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Aktien är noterat på Nasdaq Stockholmbörsens lista för medelstora företag (Mid Cap).
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Karo Pharma AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2017, klockan 08:00.
Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com

Tillhörande dokument

Pressmeddelande (PDF)