Karo Pharmas Årsredovisning 2016

Karo Pharmas årsredovisning för 2016 har publicerats och finns tillgänglig på bolagets webbplats www.karopharma.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Palm, CFO, mobil 070-540 40 14 eller e-mail henrik.palm@karopharma.se