Multipel Skleros och Cancer

Multipel Skleros (MS) - Potential att bromsa sjukdomen
Karo Pharma har utvecklat substanser som i prekliniska modeller visat sig ha goda effekter att bromsa och till och med vända sjukdomsförloppet vid behandling av Multipel Skleros. Proof-of-concept i en djurmodell för sjukdomen har erhållits.

 

 

Cancer - Ny möjlighet att behandla olika typer av cancer
Karo Pharma har utvecklat en substans som i prekliniska modeller visat sig ha god effekt genom en signifikant minskning av tumörstorlek vid behandling av flera olika cancertyper.