RORgamma

RORgamma

Under 2010 startade Karo Pharma ett projekt kring RORgamma, baserat på forskning som visar att kärnreceptorn RORgamma kan ha en avgörande roll i utvecklingen av autoimmuna sjukdomar. I december 2011 ingick Karo Pharma ett avtal med Pfizer kring RORgamma för att upptäcka och utveckla nya substanser för behandling av autoimmuna sjukdommar. Sedan årsskiftet 2014/2015 bedriver Pfizer utvecklingsarbetet i egen regi. Karo Pharma har rätt till milestones när projektet når olika delmål, till ett sammanlagt värde överstigande 200 miljoner dollar samt royalty på försäljning.