Vision

Karo Pharma ska vara ett intressant alternativ för aktieägare inom Specialty Pharma och segment som inte är konjunkturkänsliga.

 

Företaget skall ha en stabil intjäning och en mycket intressant produktportfölj med såväl varumärken som nya produkter.

 

Karo Pharmas mål är att skapa aktieägarvärde.